Ercetin Rose Oil Co. Corporate Video


From harvesting rose flowers around Isparta till production of Rose Oil , Rose Concrete, Rose Absolute at ERCETIN factory.

Isparta’da gül çiçeğinin hasat edilmesinden Erçetin Gülyağı fabrikasında gülyağı, gül konkreti, gül absolüsü veya gülsuyu haline getirilinceye kadar serüveni.

Aromatherapy Massage in Norwich and Norfolk